CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Kitz Micro Filter sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi xác nhận đã nhận được Hàng trả lại.

Thời gian xử lý hoàn tiền từ 5-7 ngày kể từ khi xác nhận hàng đã trả lại.

          Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.