CHỨNG NHẬN THỬ NGHIỆM

Chất lượng nước sau lọc được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

QCVN 6-01:2010/BYT (Tiêu chuẩn nước uống đóng chai)

NƠI THỬ NGHIỆM

Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Viện hàn lâm và khoa học công nghệ Việt Nam Quatest 1 Viện Pasteur TP. HCM

TIÊU CHUẨN Quốc tế

Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS S 3201

NƠI THỬ NGHIỆM

Tiêu chuẩn Hiệp hội lọc nước Nhật Bản JWPAS B 100

CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU LỌC ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN VI SINH VÀ HÓA LÝ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CHỨNG NHẬN ISO & PHÂN PHỐI MÁY LỌC NƯỚC KITZ MICRO FILTER TẠI VIỆT NAM

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN