CHỨNG NHẬN THỬ NGHIỆM

Chất lượng nước sau lọc được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

QCVN 6-01:2010/BYT (Tiêu chuẩn nước uống đóng chai)

NƠI THỬ NGHIỆM

Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Viện hàn lâm và khoa học công nghệ Việt Nam Quatest 1 Viện Pasteur TP. HCM

TIÊU CHUẨN Quốc tế

Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS S 3201

NƠI THỬ NGHIỆM

Tiêu chuẩn Hiệp hội lọc nước Nhật Bản JWPAS B 100

CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU LỌC ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN VI SINH VÀ HÓA LÝ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CHỨNG NHẬN PHÂN PHỐI MÁY LỌC NƯỚC KITZ MICRO FILTER TẠI VIỆT NAM

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN