TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

JWPAS B 100: Hiệp hội nước Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất ượng
ISO9001:2015
ISO14001:2015

JIS S 3201
TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

QCVN 01-2009BYT:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

QCVN 6-01:2010/BYT:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mọi sự cống hiến của chúng tôi chính xuất phát từ mong muốn hỗ trợ gia đình Việt nhận thức tầm quan trọng của việc sử dụng bộ lọc nước chất lượng cao sản xuất tại Nhật Bản với chi phí tiết kiệm tối đa

Showroom: Số 007 - B1 Sarimi, Đường D9, Khu Đô Thị Sa La, Phường An Lợi Đông,  TP Thủ Đức, TP. HCM

Hotline: 1800 6716

Email: alo@callme.vn

©2021 Kitz Micro Filter Corporation