Kitz Micro Filter hân hạnh đồng hành cùng Nanoco đã lựa chọn thiết bị lọc nước Kitz cung cấp cho toàn bộ văn phòng, nhà xưởng sản xuất để sử dụng cho nhu cầu uống nước mỗi ngày.

 

Kitz Micro Filter hân hạnh đồng hành cùng Nanoco đã lựa chọn thiết bị lọc nước Kitz cung cấp cho toàn bộ văn phòng, nhà xưởng sản xuất để sử dụng cho nhu cầu uống nước mỗi ngày.