Sắp xếp:


25.000.000đ

Lọc tổng màng lọc sợi rỗng hiệu suất cao. Loại bỏ tạp chất, vi khuẩn kích thước nhỏ hơn 0.1 µm (micromet) Công suất lớn, lưu lượng lọc nước cao 30 lít/phút. Vỏ bộ lọc Inox SUS 316 sản xuất 100% tại Nhật Tuổi thọ lâu, có thể sục rửa màng trong thời gian sử dụng.

11.500.000đ

Lọc tổng màng lọc sợi rỗng hiệu suất cao. Loại bỏ tạp chất, vi khuẩn kích thước nhỏ hơn 0.1 µm (micromet) Công suất lớn, lưu lượng lọc nước cao 30 lít/phút. Sản xuất 100% tại Nhật Tuổi thọ lâu, có thể sục rửa màng trong thời gian sử dụng.

12.500.000đ

Lọc tổng màng lọc sợi rỗng hiệu suất cao. Loại bỏ tạp chất, vi khuẩn kích thước nhỏ hơn 0.1 µm (micromet) Công suất lớn, lưu lượng lọc nước cao 30 lít/phút. Sản xuất 100% tại Nhật Tuổi thọ lâu, có thể sục rửa màng trong thời gian sử dụng.

4.500.000đ

Công suất lớn, lưu lượng lọc nước cao. Khử clo dư, độ đục và các tạp chất trong nước. Bộ lọc được sản xuất tại Nhật  Cốc lọc Việt Nam size big 10 inch

6.500.000đ

Công suất lớn, lưu lượng lọc nước cao. Khử clo dư, độ đục và các tạp chất trong nước. Bộ lọc được sản xuất tại Nhật *. Cốc lọc Việt Nam cỡ lớn 20 inch (big blue)

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng