Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành áp dụng cho toàn bộ sản phẩm Kitz Micro Filter là 2 NĂM
Áp dụng từ ngày 01/08/2020