Bộ lọc OSSC-4 - Máy lọc nước Nhật Bản - Kitz Micro Filter
0907.761.768